Головна

ПОРЯДОК
розгляду електронної петиції, адресованої
Балаклійській міській раді Харківської області та
її виконавчим органам

1. Загальні положення
1.1 Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронної петиції, адресованої Балаклійській міській раді Харківської області та її виконавчим органам (далі – петиція).
1.2. Петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Балаклійської міської ради Харківської області та її виконавчих органів, яка подається та розглядається відповідно до статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян» (далі — Закон) та цього Порядку.
1.3. Громадяни України та особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають право звертатися з петиціями до Балаклійської міської ради Харківської області та її виконавчих органів з питань, що належать до їх повноважень та компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України.
Не можуть вважатися петиціями заяви і скарги, порядок подання та розгляду яких встановлено кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, господарсько-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, Законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України «Про запобігання корупції», а також порядок подання та розгляду яких по суті визначено Законом.
1.4. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.
Згідно зі ст. 26 Закону України «Про звернення громадян» подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.
Відповідальність за зміст петиції несе автор (ініціатор) петиції.

2. Порядок подання петиції

2.1. Петиція подається автором (ініціатором) петиції в електронній формі через офіційний веб-сайт Балаклійської міської ради Харківської області в мережі Інтернет (http://balakleyamer.gov.ua) шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Електронна петиція» або через веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.
2.2. Для подання або підтримки петиції автору (ініціатору) петиції або іншій особі необхідно пройти електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, логін, пароль та адресу електронної пошти.
У подальшому для подання або підтримки петиції необхідно пройти авторизацію: увійти в особистий кабінет, зазначивши логін та пароль.
2.3. Для створення петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради Харківської області в мережі Інтернет або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку петицій, та розміщує текст петиції.
2.3. Під час заповнення форми автор (ініціатор) петиції зазначає:
- прізвище, ім’я та по батькові (заповнюється системою автоматично із даних, зазначених при електронній реєстрації);
- суть звернення з обґрунтуванням необхідності його розгляду та вирішення;
- в заголовку петиції – її короткий зміст;
- адресу електронної пошти (заповнюється системою автоматично із даних, зазначених при електронній реєстрації).
2.4. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції, є підставою для відмови в її оприлюдненні.
2.5. Подання, оприлюднення та збір підписів на підтримку петиції через веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, здійснюється у порядку, визначеному статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян».
2.6. Петиція оприлюднюється на веб-сайті Балаклійської міської ради Харківської області в мережі Інтернет протягом 2 (двох) робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).
Перед її оприлюдненням на офіційному веб-сайті зміст петиції перевіряється системним адміністратором з інформаційно-комп’ютерного забезпечення та відділом з питань юридичного забезпечення, звернень громадян та контролю апарату виконавчого комітету Балаклійської міської ради (далі – відповідальні особи) на відповідність вимогам, встановленим законодавством та цим Порядком.
2.7. У разі невідповідності петиції вимогам пунктів 1.3, 1.4., 2.3, 2.4 цього Порядку, вона не оприлюднюється, про що не пізніше ніж протягом 2 (двох) робочих днів з дня її надіслання чи виявлення невідповідності петиції зазначеним вимогам відповідальними особами повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням відповідних роз’яснень.
Не оприлюднюється і не розглядається петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови, про що у дводенний строк з дня її надіслання повідомляється автор (ініціатор) петиції.
Надіслана громадським об’єднанням петиція, яка не відповідає встановленим цим Порядком вимогам, або містить неправдиві відомості не може бути оприлюднена, про що повідомляється громадське об’єднання не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня надіслання петиції чи виявлення її невідповідності зазначеним вимогам.
2.8. Автор (ініціатор) петиції, якому відмовлено в оприлюдненні петиції, може виправити недоліки та подати цю ж петицію повторно.

3. Збір підписів на підтримку електронної петиції
3.1. Збір підписів на підтримку петиції здійснюється на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради Харківської області в мережі Інтернет або на веб-сайті громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку петиції.
3.2. Дата оприлюднення петиції на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради Харківської області в мережі Інтернет або веб-сайті громадського об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку петиції, є датою початку збору підписів на її підтримку.
3.3. Балаклійська міська рада Харківської області або громадське об’єднання, що здійснює збір підписів на підтримку петиції, зобов’язані забезпечити:
- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
- електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;
- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.
3.4. Для підтримки петиції учасник проходить електронну реєстрацію відповідно до пункту 2.2 цього Порядку та активує позначку «Підтримую».
3.5. Підписи, надіслані від однієї і тієї ж особи, з однієї і тієї ж електронної адреси, визнаються відповідальними особами недійсними та не враховуються при підрахунку підписів, про що відповідальні особи повідомляють таку особу на його електронну адресу.
3.6. Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку петиції до Балаклійської міської ради Харківської області та її виконавчих органів, строку збору підписів визначаються Статутом територіальної громади міста Балаклія Харківської області.
До визначення у Статуті територіальної громади міста Балаклія Харківської області вимог щодо кількості підписів громадян на підтримку петиції до Балаклійської міської ради Харківської області та її виконавчих органів, строку збору підписів петиція розглядається у порядку, визначеному статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян» за умови збору на її підтримку протягом не більш як трьох місяців з дня її оприлюднення не менше 100 підписів громадян.
3.7. Петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка впродовж установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням Балаклійській міській раді Харківської області через офіційний веб-сайт Балаклійської міської ради Харківської області в мережі Інтернет (http://balakleyamer.gov.ua) із зазначенням інформації про дату початку збору підписів на підтримку петиції, дату її надіслання, загальну кількість та перелік осіб, які підписали петицію (чи посилання на джерело зазначеної інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, найменування громадського об’єднання та адресу електронної пошти для оприлюднення на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради Харківської області в мережі Інтернет.
3.8. Збір підписів громадян на підтримку петиції, яка набрала необхідну кількість підписів, припиняється.
4. Порядок розгляду петиції
4.1. Інформація про початок розгляду петиції оприлюднюється відповідальними особами на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради Харківської області в мережі Інтернет не пізніш як через 3 (три) робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через 2 (два) робочі дні після отримання такої петиції.
4.2. Організацію розгляду петицій забезпечують секретар Балаклійської міської ради або керуючий справами виконавчого комітету Балаклійської міської ради.
4.3. Секретар Балаклійської міської ради або керуючий справами виконавчого комітету Балаклійської міської ради спільно з відповідальними особами проводять перевірку:
- змісту петиції та наданих автором (ініціатором), громадським об’єднанням відомостей на відповідність вимогам Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку;
- дотримання громадським об’єднанням вимог Закону України «Про звернення громадян» під час збору підписів громадян.
4.4. Протягом 1 (одного) робочого дня після дати початку розгляду петиції секретар Балаклійської міської ради або керуючий справами виконавчого комітету Балаклійської міської ради реєструє петицію в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян», та невідкладно передає її на розгляд відповідній посадовій особі виконавчих органів Балаклійської міської ради. На розгляд може запрошуватись автор (ініціатор) петиції, якому надається право представити свою петицію. Автор (ініціатор) петиції може делегувати право представляти свою петицію представнику.
4.5. Якщо петиція, подана на розгляд Балаклійській міській раді Харківської області або її виконавчому комітету, секретар міської ради або керуючий справами виконавчого комітету міської ради відповідно дає доручення працівникам виконавчого органу міської ради, до компетенції яких належить розгляд порушених у петиції питань, підготувати проект рішення міської ради чи виконавчого комітету міської ради, що може бути прийняте за результатами розгляду електронної петиції з метою вирішення питань, порушених у петиції, чи врахування поданих у ній пропозицій.
4.6. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку не розглядається як петиція, а реєструється та розглядається в порядку, передбаченому для розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
4.7. Розгляд петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.
4.8. Якщо петиція подана для розгляду на засіданні Балаклійської міської ради Харківської області, виконавчого комітету Балаклійської міської ради Харківської області або містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади міста Балаклія Харківської області, строк розгляду петиції продовжується на строк, необхідний для проведення таких засідань, слухань відповідно до вимог законодавства: в тому числі на кількість днів, необхідних для оприлюднення проекту рішення відповідного колегіального органу згідно до вимог чинного законодавства.
4.9. Громадські слухання або консультації з громадськістю щодо петиції, яка містить відповідне клопотання, проводяться відповідно до Статуту територіальної громади міста Балаклія Харківської області.
4.10. У випадку, передбаченому пунктом 4.8 цього Порядку, інформація про дату розгляду електронної петиції надсилається її ініціатору на електронну адресу, вказану під час реєстрації, та публікується на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради Харківської області в мережі Інтернет.
4.11. У відповіді на петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.
4.13. Відповідь на петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради Харківської області в мережі Інтернет, а також надсилається у письмовому або електронному вигляді ініціатору петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної петиції. У відповіді зазначаються заходи, які були вжиті або плануються для вирішення питань, викладених в петиції, терміни вжиття заходів, що плануються, або обґрунтована відмова у разі не підтримання органом або посадовою особою такої електронної петиції, посилання на прийняті рішення (розпорядження, тощо).
4.14.  У разі якщо питання, зазначені в петиції, в запропонований термін вирішити неможливо, відповідний орган місцевого самоврядування або посадова особа встановлюють необхідний термін для його розгляду, який не може перевищувати тридцяти календарних днів, про що повідомляє автора (ініціатора) петиції.
4.15. На офіційному веб-сайт Балаклійської міської ради Харківської області в мережі Інтернет (http://balakleyamer.gov.ua) розміщується наступна інформація:
1) у разі розміщення петиції громадянином:
- дата початку збору підписів громадян на підтримку петиції;
- загальна кількість та перелік осіб, які підписали петицію;
- дата початку розгляду петиції, яка набрала необхідну кількість підписів громадян на її підтримку в установлений строк;
2) у разі надіслання петиції громадським об’єднанням:
- найменування громадського об’єднання;
- дата початку збору підписів громадян на підтримку петиції, дата надіслання петиції, загальна кількість та перелік осіб, які підписали петицію (чи посилання на джерело зазначеної інформації в Інтернеті);
- строк збору підписів громадян на підтримку петиції, адреса електронної пошти громадського об’єднання;
4) відповідь автору (ініціатору) петиції.
4.16. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.
4.17. Посадові особи органу місцевого самоврядування несуть відповідальність за невиконання цього Порядку згідно з законодавством України.
4.18. У разі незгоди з рішенням органу місцевого самоврядування щодо розгляду петиції, ініціатор має право оскаржити його в порядку, передбаченому законодавством України.


Секретар Балаклійської міської ради О.В. Коновалова